Zgadzam się Więcej informacji

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPiaseczno, dnia 24.05.2018r.


KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
Pracownia Reklamy Plastica Tabernacka sp.j.

z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 54/56

tel. 22 846 83 00; e-mail: plastica@plastica.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Dominika Tabernacka

plastica@plastica.pl

tel. 691 400 042

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Okres przechowywania danych:Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości
Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:

niezbędne do zawarcia umowy (art.6,ust.1,lit.b rozporządzenia RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, bez podania danych osobowych umowa nie może zostać zawarta.

Pani/Pana dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji     i profilowaniu.